!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Forum för bibliotekchefers vårkonferens 2020

8 maj

Forum för bibliotekschefer hälsar alla bibliotekschefer inom SUHF välkomna till vårkonferens den 8 maj. Med anledning av det rådande läget med smittspridning av coronaviruset kommer konferensen att genomföras digitalt.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 8 maj kl 9:30 - 15:30 via zoom. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda i början av maj.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Program

Den 8 maj 2020

9:00 – 9:30 Loungen öppnar

9:30 – 10:30 Mentorskap, nätverk och andra aktiviteter – vad kan vi göra gemensamt inom Forum?
Erfarenheter och tankar utifrån våra två nätverk för blivande chefer, Catta Torhell

10:30 – 11:00 Nytt från sektorn mm, Peter Aronsson

11:00 – 12:00 Aktuellt från KB, Karin Grönvall

12:00 – 13:00 Lunchpaus

13:00 – 15:30 Eftermiddagsprogram:
Diskussioner i helgrupp varvat med breakout rooms om Forums nya samarbetsplattform

15:30 Avslutning

Anmälan

Anmälan är stängd. För sen anmälan kontakta Linda Gerén.

Välkommen!

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer