Forum för bibliotekchefers vårkonferens 2020

8 maj

Forum för bibliotekschefer hälsar alla bibliotekschefer inom SUHF välkomna till vårkonferens den 8 maj i Stockholm!

Tid och plats

Konferensen äger rum den 8 maj (heldag) på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Program

Arbetet med programmet pågår.

Anmälan

Anmälan har ännu inte öppnat.

Välkommen!

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer