!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Förbundsförsamling den 21 oktober, 2020

21 okt

Plats: Digitalt möte via Zoom.
Mötestid: kl. 08:30 - 13:30.

Inbjudan har skickats ut till berörda deltagare. Anmälan sker via nedan webbformulär senast den 12 oktober.