Förbundsförsamling den 21 oktober, 2020

21 okt

Plats: Digitalt möte via Zoom.
Preliminär mötestid: kl. 08:30 - 14:00.

Inbjudan skickas ut till berörda deltagare. Anmälan sker via nedan webbformulär senast den 5 oktober.