!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Förbundsförsamling 16 mars, 2022

16 mar

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 16 mars, 2022 kl. 08:30-15:00 på Karlstads universitet.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingarna kommer ca två veckor före mötet att finnas tillgängliga via förbundets hemsida, se https://suhf.se/om-suhf/forbundsforsamlingen/
Information kommer att skickas ut via mejl när handlingarna har publicerats. 

Konst och middag 15 mars - kl. 18:00

Karlstads universitet bjuder på middag och visning av Lars Lerins konsthall kvällen före, den 15 mars. Konstvisning kl. 18:00, Västra Torggatan 28. Karta
Den gemensamma middagen, som ligger på några få minuters promenadavstånd, är på Matverket, Västra Torggatan 31, kl. 19:30.

Förbundsförsamling 16 mars - kl. 08:30

Förbundsförsamlingen hålls på Karlstads universitet i Lagerlöfsalen 1A 305, hus 1, plan 3. Karta

Anmälan - senast 25/2

Fyll i din anmälan där du väljer om du deltar både den 15-16 mars, eller enbart den 16 mars. Ev. ersättare kan också anmälas/anmäla sig via detta formulär. Skriv under ”övrigt” vem du ersätter. OBS! Vi behöver din anmälan senast den 25/2. Blir det fel, gör en ny anmälan.
Länk till anmälan >>

Transporter, lokaler och hotell

Vi har tidigare skickat ut en ”save-the-date” med anvisningar om hotellbokning.

Buss hämtar upp utanför hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, kl. 08:10. Buss hämtar även på universitetet och kör er till centralstationen i anslutning till mötets slut. Bussfärden tar ca 10 minuter.

Var och en bokar hotell och sin resa ToR Karlstad.

Frågor?

Kontakta Pia Vallgårda, SUHF:s kansli
Kontakt på Karlstads universitet: Kristina