Förbundsförsamling våren 2020

18 mar

SUHF:s förbundsförsamling våren 2020 genomförs onsdagen den 18 mars kl 08:30-15:00 på Karlstads universitet. Kvällen före bjuder universitet på middag.

Mer information kommer.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli