!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Förbundsförsamling våren 2020

18 mar

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 18 mars kl. 08:30-15:00 på Karlstads universitet. Kvällen före, den 17 mars kl. 18.00, bjuder universitet på middag.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att publiceras längre ned på denna sida.

Middag

Karlstads universitet bjuder på middag tisdagen den 17 mars kl. 18:00 på Matbruket (Värmlands museum, Västra Torggatan 31).

Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen den 18 mars hålls på Karlstads universitet kl. 08:30-15:00 i Frödingsalen som ligger i hus 1, plan 3 (1B 364). Karta över högskolans campus

I samband med lunchen kommer en fotograf för att ta en gruppbild av oss.

Boende

Hotellrum beställs och betalas av var och en. Ett antal rum finns preliminärbokade på Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, telefon 054-776 47 00.
Uppge bokningskod: SUHF. Bokningsnumret är 47351400.
Rummen hålls t o m 10 februari.

Transporter

Middag 17 mars: Restaurang Matbruket ligger centralt i Karlstad, en kort promenad från hotell Scandic Winn.

Förbundsförsamling 18 mars: En bokad buss hämtar utanför hotell Scandic Winn kl. 08:10 och kör till universitetet. Efter förbundsförsamlingen kommer en bokad buss att köra kl. 15:20 från universitetet till Karlstad C (bussen passar er som ska ta tåget till Stockholm kl. 16:10 och Göteborg kl. 16:12).

Anmälan

Anmälan till förbundsförsamlingen är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 28 februari. Om du får förhinder, så meddela det så snart som möjligt till Pia Vallgårda, SUHF:s kansli.

OBS! Att bokning av hotellrum bör göras senast den 10 februari, se ovan.

Vid frågor kontakta Linda Gerén, SUHF:s kansli.

Dokument