!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Förbundsförsamling 16 mars, 2023

16 mar

Förbundförsamlingen är ett medlemsmöte på Högskolan i Halmstad den 16/3 kl. 08:30 - ca. 15:00. Sammankomsten inleds med en middag på kvällen, onsdagen den 15/3. Inbjudan till Förbundsförsamlingen kommer att skickas ut till berörda deltagare.

OBS! De som även planerar att delta på rektor Stephen Hwangs avtackning, så är den kl.14:00 - 16:30 den 15/3. Lokal för avtackning: Restaurang Mangold, hus S, vån 2. Adress: Spetsvinkelgatan 15, Högskolan i Halmstad.

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling torsdagen den 16 mars, 2023 kl. 08:30-15:00 på Högskolan i Halmstad.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingarna kommer ca två veckor före mötet att finnas tillgängliga via förbundets hemsida, se https://suhf.se/om-suhf/forbundsforsamlingen/
Information kommer att skickas ut via mejl när handlingarna har publicerats. 

Middag den 15/3

Högskolan i Halmstad bjuder på middag den 15 mars på Hotell Tylösand, Restaurang Tylöhus, mingel kl. 18:30, middag kl. 19:00. Adress: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad. Karta

Förbundsförsamling den 16/3 kl. 08:30

Förbundsförsamlingen hålls på Högskolan i Halmstad i Hus S, Sal 1002. Adress: Spetsvinkelgatan 15. Bussen släpper av deltagarna i anslutning till Hus S. Parkering finns snett mitt emot Hus S (EasyPark, 11042). Karta över hus S och karta över hur du går från parkeringen till Hus S.

Hotell och resa - bokar du själv

Hotellbokning görs direkt via hotell Tylösand med kod: Högskolan 15/3. OBS! De håller de förbokade rummen till och med den 13 februari.
Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad.
Telefon: 035-30500, e-post: info@tylosand.se, www.tylosand.se

Var och en bokar hotell och sin resa ToR Halmstad via sitt lärosäte.

Anmälan till middag och förbundsförsamling

Välkommen med din anmälan senast den 1/3. Anmälan är nu stängd. Vi vill även kolla av intresset för att åka med i gemensamma bussar som Högskolan har preliminär bokat.

Varmt välkomna!

Har du frågor?

Kontakta Pia Vallgårda, SUHF:s kansli
Kontakta Ann Landén, Högskolan i Halmstad