Förbundsförsamling 16 mars, 2023

16 mar

Plats: Högskolan i Halmstad.
Mötestid: heldagsmöte med start kl. 08:30 - sluttid ca. 15:00.

Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare. Mötet brukar starta med gemensam middag dagen före.