Färdplan för öppen vetenskap – lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det?

27 apr

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF kommer under våren att anordna tre seminarier på temat öppen vetenskap. Detta är det andra i serien.

Dag: torsdag 27 april
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Digitalt via Zoom

Målgrupp
Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom området forskning/öppen vetenskap.

Om seminariet

Med webbinarierna Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? vill vi synliggöra SUHF:s arbete med att stödja lärosätena i arbetet med omställningen till ett öppet vetenskapligt system.

Vid detta webbinarium kommer vi att presentera rekommendationen Färdplan för öppen vetenskap och Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap. Vidare ges en kort presentation av årets SUHF-enkät Hantering av forskningsdata vid lärosätena och den övergripande utvecklingen sedan den första enkäten 2018. Goda exempel från några lärosäten och från SND kring uppbyggnad av organisation och tjänster kommer även att presenteras.

Mer information om innehåll och program kommer.

Frågor

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli