!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Färdplan för öppen vetenskap – lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det?

27 apr

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF kommer under våren att anordna tre seminarier på temat öppen vetenskap. Detta är det andra i serien.

Dag: torsdag 27 april
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Digitalt via Zoom

Målgrupp
Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom området forskning/öppen vetenskap.

Om seminariet

Med webbinarierna Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? vill vi synliggöra SUHF:s arbete med att stödja lärosätena i arbetet med omställningen till ett öppet vetenskapligt system.

Vid detta webbinarium kommer vi att utifrån rekommendationen Färdplan för öppen vetenskap och Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap ge en kort presentation av årets SUHF-enkät Färdplan för öppen vetenskap och tillhörande åtgärder: Inventering 2023 och de tidigare SUHF-enkäterna. Därefter följer ett samtal kring färdplanens åtta rekommendationer.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Frågor

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli