!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Extra förbundsförsamling den 16 februari, 2021

16 feb

Plats: Digitalt möte via Zoom.
Mötestid: start kl. 15:30 - 17:00

Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare.