!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Etiskt bruk av AI – hur tar lärosätena ansvar inom forskning och utbildning?

23 apr

Detta är seminarium nr 3 i serien

Högskolan och AI – en seminarieserie i samverkan

som kommer att genomföras under detta år.

Om seminariet

Det digitala seminariet arrangeras av SUHF:s expertgrupp för etikfrågor.

Tid och plats

Seminariet äger rum digitalt den 23 april 2024 kl. 15:00-16:30.
OBS! Konferenslänk har redan sänts ut till deltagarna, som är över 400 personer.

Målgrupp

Forskare, ledningsfunktioner och verksamhetsstödet till forskare.

Program

Några frågor som kommer att stå i centrum:

Vad betyder AI för utbildningens innehåll och form? För forskningen? Vad ska den användas till? Vilka utmaningar, möjligheter finns?

Vad är lärosätenas ansvar? Hur skall det tas? Vad underlättar / försvårar detta ansvarstagande?

Finns det risker med AI-användningen? Finns det en värdegrund hos våra lärosäten som kan fungera som redskap för att styra de AI-applikationer som kommer till användning?

Medverkande:

  • Amy Loutfi, professor i datavetenskap, leder forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab och är vicerektor för AI och innovation, Örebro universitet
  • Fredrik Ahlgren, lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, projektledare för IoT-lab, Linnéuniversitetet
  • Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare ArcTech Learning Lab, Luleå tekniska universitet
  • Moderator: Sonja Bjelobaba, forskare och projektledare vid Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet

Abstracts

Amy Loutfi’s talk focusses in particular on generative AI methods and their impact on research. She will discuss the challenges with a focus on current and upcoming generative AI methods. Her talk will also lift the ERA research guidelines on the responsible use of Generative AI in research. Finally she will lift a number of opportunities that generative AI presents particularly for scientific advancement and scientific discovery.

Fredrik Ahlgrens presentation framhäver en djärv vision om att omfamna och utforska artificiell intelligens (AI) inom utbildning och forskning. Med en stark tro på AI:s potential att revolutionera lärande och vetenskapliga upptäckter, argumenterar han för ett steg mot att integrera dessa verktyg trots potentiella risker. Riskerna att bromsa och vara återhållsam ska också beaktas. Ahlgren poängterar vikten av lärosätenas ansvar att leda vägen, genom att etablera etiska riktlinjer och en värdegrund som stöder innovation och upptäckarglädje. Genom att betona en kultur av transparens och rättvisa, uppmanar han till ett proaktivt förhållningssätt där vi inte bara vågar använda, utan också vågar utforska AI:s gränslösa möjligheter.

Peter Parnes har som mål är att ge åhörarna insikter i hur AI kan forma framtiden för utbildning och forskning på ett ansvarsfullt sätt. AI möjliggör alla att få hjälp med både undervisning och forskning. Vad innebär det om alla lärare och forskare uppmanas att använda AI-verktyg så mycket som möjligt? Vilka praktiska begränsningar medför en sådan uppmaning? Eller bör vi begränsa hur mycket lärare och forskare ska få använda AI-verktyg? Peter Parnes introducerar frågorna och ger ett antal exempel på hus olika AI-verktyg kan användas för att både effektivisera arbetet för lärare och forskare samt har möjlighet att ge bättre och snabbare resultat långsiktigt.

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 18/4. Föranmälan krävs för att få delta.

Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller.

Välkommen!