!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Etikprövning idag: Perspektiv på en aktuell debatt

22 mar

SUHF och Etikprövningsmyndigheten (EPM) bjuder in till ett webbinarium. Syftet med evenemanget är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och etikprövningsnämnden rörande etikprövningen och att tillsammans försöka finna ut hur vi kan ta ansvar för ett effektivt, begripligt och proportionerligt system för etisk granskning.

Tid: 22 mars kl. 14:00 - 15.30
Plats: Zoom
Målgrupp: lärosätesledningar och representanter för lärosätena med ansvar för frågor kring etikprövning. Antalet platser är begränsat till fem per lärosäte.

Program

Under webbinariet kommer tillfälle att ges för synpunkter på etikprövning och att ställa frågor till de som deltar i programmet.

Inledning av webbinariets moderator Anders Hagfeldt, ordf. för SUHF expertgrupp för etikfrågor och rektor vid Uppsala universitet.

Etikprövning då och nu – återblick och framtida satsningar
Johan Modin, chef för EPM, ger en kort historisk återblick och beskriver gällande regelverk.

Vilka är utmaningarna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?
Vilka utmaningar möter forskare inom humaniora och samhällsvetenskap idag och vilka förändringar skulle behöva ske? Jonas Åkerman (sekreterare expertgruppen) ger en lägesbeskrivning.

Etikprövning – hur tar vi ansvaret för att få systemet att fungera? (paneldiskussion)
I panelen deltar från SUHF Mats Johansson (expert), Stefan Eriksson (verkställande ledamot), Kerstin Tham (rektor Malmö universitet), samt från EPM Johan Modin, Pierre Lafolie (vetenskaplig samordnare), och Ingela Engman Sköld (handläggare).

Anmälan via nedan formulär senast den 17/3. Konferenslänk sänds ut till de anmälda någon dag innan webbinariet.

Välkommen!