!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Etik – Workshop

3 sep

Den 1 januari 2020 träder en ny lag för hantering av oredlighet i kraft. Utöver en ny nationell nämnd som ska hitta sina former behöver alla lärosäten anpassa sina egna ordningar till det nya systemet. För att också hanteringen vid lärosätena ska bli tydlig och rättssäker vore det önskvärt med samsyn och gemensamma utgångspunkter för de bedömningar som ska göras.

För att också hanteringen vid lärosätena ska bli tydlig och rättssäker vore det önskvärt med samsyn och gemensamma utgångspunkter för de bedömningar som ska göras.

SUHF:s arbetsgrupp för etik, oredlighet och god sed i forskningen bjuder därför in till en workshop för att diskutera hur vi gemensamt kan hjälpas åt i detta arbete.

Utgående från lärosätenas tidigare erfarenheter, den nya lagen och den goda sed som utvecklats internationellt vill vi gemensamt se om det är lämpligt och möjligt att arbeta fram förslag till ställningstaganden och rekommendationer som kan vara stöd för lärosätenas arbete med att ta fram rutiner och handläggningsordningar. Välkommen till en halvdag i Stockholm!

Tid och plats

Datum: den 3 september 2019 kl. 12:00 - 16:00. Vi startar upp med gemensam lunch kl. 12.00.  
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm.

Målgrupp

Ledningspersoner med ansvar för forskning/forskningsetik. Dessutom är representanter för forskningsfinansiärer och vetenskapliga akademier med intresse i frågan välkomna.

Preliminärt program 

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Den beslutade lagstiftningen, internationella konventioner och lärosätenas erfarenheter av oredlighetshantering

14:00-16:00 Gemensamma diskussioner i smågrupper och i plenum (inklusive kaffe) 

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 16 augusti.

Deltagaravgiften är 900 kr för statliga myndigheter. För övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms. Lunch och eftermiddagskaffe ingår i deltagaravgiften.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 16 augusti 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften. 

Varmt välkomna med er anmälan!

SUHF:s arbetsgrupp för etik, oredlighet och god sed i forskningen

Frågor

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

Vid frågor om programmet kontakta Marita Hilliges, SUHF.

Har du frågor?

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

För övriga frågor kontakta Marita Hilliges