!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Erfarenhetsutbyte om genomlysningen av utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning

6 okt

Konferensen har ägt rum. Dokumentationen från konferensen finns samlad här: padlet (länk).

SUHF planerar en webbkonferens för sina medlemmar för dialog och erfarenhetsutbyte. Konferensen planeras med anledning av att regeringen i juni gav statliga universitet och högskolor i uppdrag att genomlysa utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning (U2022/02386). Lärosätena ska rapportera genomförda analyser till Universitetskanslersämbetet (med kopia till Regeringskansliet) senast den 30 november 2022.

Enligt regeringens uppdrag ska lärosätena ”vid genomförandet av uppdraget föra dialog med övriga lärosäten för att kunna dra lärdom av varandra i arbetet med analyserna, t.ex. genom att ta del av goda exempel på arbetssätt för att utveckla respektive utbildningsutbud samt för att utveckla de former som utbildning ges inom med syftet att underlätta för yrkesverksamma att studera.”

Konferensen vänder sig i första hand till lärosätets ledning och den som ansvarar för att genomföra genomlysningen.

Program

  • Välkommen och inledning
  • Utbildningsdepartementet om OSS-reformen
  • Universitetskanslersämbetet om regeringsuppdraget
  • Omställningsorganisationerna och andra organisationers roller
  • Gemensamma reflektioner
  • Vad är utbildningar för livslångt lärande och omställning? – röster från lärosäten
  • Erfarenhetsutbyte – kollegiala dialoggrupper
  • Diskussion med generaldirektör Anders Söderholm, UKÄ, och generalsekreterare Marita Hilliges, SUHF
  • Sammanfattning: framåtblick, vad händer härnäst?

Tid och plats

Tid: 6 oktober kl. 13:00 - 16:00
Plats: digitalt via Zoom. Konferenslänk har skickats ut till anmälda deltagare ett par dagar i förväg.

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan är nu stängd. Sista dag för anmälan var den 2 oktober. Konferensen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna delta.

Vid frågor kontakta

Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli