Erfarenhetsutbyte om genomlysningen av utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning

6 okt

SUHF planerar en webbkonferens för sina medlemmar för dialog och erfarenhetsutbyte. Konferensen planeras med anledning av att regeringen i juni gav statliga universitet och högskolor i uppdrag att genomlysa utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning (U2022/02386). Lärosätena ska rapportera genomförda analyser till Universitetskanslersämbetet (med kopia till Regeringskansliet) senast den 30 november 2022.

Enligt regeringens uppdrag ska lärosätena ”vid genomförandet av uppdraget föra dialog med övriga lärosäten för att kunna dra lärdom av varandra i arbetet med analyserna, t.ex. genom att ta del av goda exempel på arbetssätt för att utveckla respektive utbildningsutbud samt för att utveckla de former som utbildning ges inom med syftet att underlätta för yrkesverksamma att studera.”

Konferensen vänder sig i första hand till lärosätets ledning och den som ansvarar för att genomföra genomlysningen.

Prel. programinnehåll

  • SUHF Välkommen och inledning
  • (prel.) Utbildningsdepartementet om OSS-reformen
  • Universitetskanslersämbetet om regeringsuppdraget
  • Omställningsorganisationerna och andra organisationers roller
  • Erfarenhetsutbyte – kollegiala dialoggrupper
  • Sammanfattning: framåtblick, vad händer härnäst?
  • Avslutning

Tid och plats

Tid: 6 oktober kl. 13:00 - 16:00
Plats: digitalt via Zoom. Konferenslänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar i förväg.

Anmälan och deltagaravgift

Välkommen att anmäla dig via formuläret nedan. Senast den 2 oktober behöver vi din anmälan. Konferensen är avgiftsfri, men anmälan behövs för att kunna delta.

Vid frågor kontakta

Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli