!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Erfarenhetsutbyte kompletterande utbildning för personer med utländsk examen

14 mar

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor bjuder in till en dag för lärosäten och berörda aktörer att utbyta erfarenheter och blicka framåt kring arbetet med kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen.

  • Tid och plats

  • Tid: 09:30 - 16:00, kaffe och registrering från kl. 09:00
  • Plats: Karolinska institutet, Tomtebodavägen 6, Solna, lokal Franklin
  •  

Under de senaste åren har det skett en utökning av kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen i landet. Fler utbildningar har startat och fler lärosäten deltar i satsningen. Vi vill därför bjuda in till ett forum för utbyte av erfarenheter, diskussion om utmaningar och spridning av goda erfarenheter mellan lärosätena.

Konferensens syfte är att samla lärosäten och berörda aktörer för att utbyta erfarenheter kring administration, uppbyggnad och organisation av kompletterande utbildning för personer med utländsk examen. Hur har det gått? Vilka är det viktigaste erfarenheterna? Vari ligger utmaningar och framgångsfaktorer? 

Under konferensen kommer bl. a följande områden att behandlas:

  • Lägesbeskrivning och framåtblick
  • Nya kompletterande utbildningar – hur har det gått? 
  • Ny förordning – vad innebär det? Nya möjligheter?
  • Svenska språkets betydelse för studier inom högre utbildning och yrkesutövande
  • Validering inom kompletterande utbildningar, för tillträde och tillgodoräknande

Representanter för samordnande lärosäten kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Målgrupp

Målgrupp är personer som arbetar med kompletterande utbildningar, berörda aktörer, personer med lärosätesövergripande arbete för flyktingfrågor eller motsvarande.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgiften är 600 kr för statliga myndigheter. För övriga 750 kr, inkl. 150 kr moms. Sista anmälningsdag är onsdagen den 20 februari.

Anmälan är stängd.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 20 februari 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften.

Har du frågor?

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

För övriga frågor kontakta Linda Gerén, SUHF.