!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

EOSC-webinarium

26 maj

Webinariet genomförs via Zoom den 26 maj 2020 kl. 14:00 - 16:00 och vänder sig till vicerektor, prorektor, rektorsråd eller motsvarande, med ansvar för forskningsfrågor, forskningsfinansiärer samt föreståndare för relevanta forskningsinfrastrukturer.

Vetenskapsrådet och SUHF inbjuder till ett webinarium om European Open Science Cloud (EOSC), där vi uppdaterar intresserade aktörer om den senaste tidens arbete och den planerade vägen framåt. Vetenskapsrådet arbetar med EOSC inom ramen för vårt uppdrag att ”samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata”. Nu vill vi öka kunskapen om EOSC och berätta om möjligheterna att engagera sig i partnerskapsprogrammet. I webinariet öppnar vi upp för dialog där vi på Vetenskapsrådet och medverkande svarar på frågor om EOSC.

EOSC är ett blivande partnerskapsprogram i det nya EU-ramprogrammet för forskning och innovation. EOSC syftar till att möjliggöra delning av öppna och FAIR forskningsdata - över landsgränser, ämnesområden i Europa och globalt. Svenska aktörer, så som universitet, institut, forskningsinfrastrukturer, finansiärer och privata aktörer har möjlighet att delta i EOSC-partnerskapet redan vid uppstart och därmed bidra till att bygga upp EOSC.

Till det här webinariet bjuder vi främst in SUHF:s medlemmar och statliga forskningsfinansiärer. Inbjudan till EOSC-webinariet är personlig.

Om du har frågor eller är du välkommen att kontakta Lars Alberius på SUHF:s kansli