!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

EOSC-webinarium

5 feb

Webinariet genomförs på engelska via Zoom den 5 februari 2021 kl. 13:00 - 14:45 (session 1) och kl. 15.00-16:00 (session 2) och vänder sig till ledningspersoner på högskolorna för att bli mer insatta i vad EOSC är.

Huvudtalare på webinariet är:

  • Karel Luyben (EOSC AISBL President, tidigare Rektor TU Delft och Open Science Coordinator för Nederländerna)
  • Kostas Glinos (HoU Open Science inom Europeiska Kommissionen, DG RTD)
  • Stefan Hanslik (Federal Ministry of Education, Science and Research Austria, Head of Unit Technical Science, koordinerar Österrikes arbete inom EOSC, tidgare Österrikes delegat i EOSC GB)

Webinariet avslutas med ett panelsamtal mellan talarna och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och ordförande SUHF.

Programmet innehåller två sessioner, dels kl. 13:00 - 14:45 och dels kl. 15.00-16:00, se bifogat program.

Sista anmälningsdag (31/1) har passerat. Konferenslänk sänds till din e-post någon dag före konferensen.