!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

En heldag om disciplinfrågor

26 nov

SUHF, UKÄ och Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet inbjuder till en heldag om disciplinfrågor.

Under förmiddagen, med start kl 10:00, genomför Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet en konferens om disciplinfrågor riktad till handläggare av disciplinärenden. Under eftermiddagen samordnas konferensen med SUHF:s workshop Disciplinnämndernas arbete i ett nationellt perspektiv.

Dag: 26 november 2019

Tid: Konferens kl. 10:00 - 12:00 (kaffe och registrering från 09:30), därefter serveras lunch kl. 12:00 och kl. 13:00 - 16:00 genomförs workshopen

Plats: Folkungagatan 90 (buss 3 stannar precis utanför)

Syfte och mål med workshopen

Hur förbättrar vi tillsammans vårt arbete vad gäller att förebygga, hantera och öka rättssäkerheten avseende disciplinfrågor.

Målgrupp för workshopen

2-3 per lärosäte, rektor (ordförande i disciplinnämnden), disciplinnämndsmedlemmar och sådana som arbetar med disciplinfrågor, hantering eller förebyggande.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Konferensavgift

Deltagande hela dagen eller enbart eftermiddagen kostar 900 kr för statliga myndigheter; för övriga 1 125 kr, inkl 225 kr moms. Deltagande endast förmiddag är gratis.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 15 november 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras deltagaravgiften.

Frågor att diskutera under workshopen

  • Vilka frågor uppstår på lärosätesnivå och på nationell nivå när vi ser den nationella bilden vad gäller disciplinärenden vid lärosätena?
  • Hur stävjar och förebygger vi fusk?
  • Vad kan vi lära oss av existerande fall vad gäller trakasserier och störande av undervisningen?
  • Enligt vilka principer utdelas påföljd vid våra lärosäten? Finns det anledning att använda samma påföljd för samma förseelse? Om så, hur det kan åstadkommas?
  • Hur ser vi på problemet att en avstängd student kan studera vid annat lärosäte?
  • Finns det frågor (juridiskt, pedagogiskt, erfarenhetsutbyte, riktlinjer) som vi ska arbeta med tillsammans? Vad och hur i så fall?
  • Finns det, ur ett lärosätesperspektiv, andra frågor som är angelägna att föra nationellt?
  • Hur ofta ska UKÄ göra uppföljningar?

Litteratur och underlag

Vid frågor kontakta

Vid frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se

Vid frågor om programmet kontakta Marita Hilliges, SUHF:s kansli