Dialogseminarium 2021

22 jan2021 års dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten genomförs fredagen den 22 januari 2021 kl. 10:00 (kaffe från 09:30) - 16:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. Efter hand har fokus hamnat på aktuella forskningspolitiska frågor.

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att såväl forskningsfinansiärer som lärosäten deltar med en eller flera talespersoner.

Anmälan öppnar under hösten 2020.
Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius