!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Dialogmöte kring kvalitetsbaserad resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

8 apr

Inbjudan

Vetenskapsrådet ska, på uppdrag av regeringen, tillsammans med Forte, Formas och Vinnova samt i dialog med universitet och högskolor vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Arbetet samordnas av Vetenskapsrådet. Slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2022.

För att ta del av era tankar och synpunkter i samband med arbetet att vidareutveckla ett modellförslag bjuds samtliga lärosäten in till ett digitalt dialogmöte fredagen den 8 april kl. 14:00 – 16:00.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till lärosätenas ledningar, maximalt tre (3) deltagare per lärosäte, samt till de statliga forskningsfinansiärerna.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Konferenslänk sänds till alla anmälda några dagar före mötet.

Frågor

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Johan Lindell, Vetenskapsrådet, eller Lars Alberius, SUHF:s kansli.

Välkommen!

Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova, SUHF