Dialogdagar januari 2020

17 jan 30 jan

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.


Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.
Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande.

Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.

Tid och plats

MALMÖ: 17 januari kl.10-16
GÖTEBORG: 23 januari kl.10-16
STOCKHOLM: 30 januari kl.10-16

Anmälan och frågor

ANMÄLAN: survey.ki.se/dialogdagar senast 13 december 2019. Dialogdagarna är kostnadsfria. Observera att lokal meddelas senare, anmälan nu gäller ort och datum.
FRÅGOR: ulrika.hellden@ki.se

Varmt välkommen med din anmälan!