!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Bak- och Framgrund – ett system för dig som vill veta allt om studenter före, under och efter studierna

7 apr

Ladokkonsortiet och SUHF inbjuder till en presentation av statistiksystemet Bak- och framgrund (BoF).

Webbinariet genomförs torsdagen den 7 april 2022 kl. 9-10.

Bak- och Framgrund är ett system som hämtar data ur flera olika register på SCB. BoF kan ge stöd i lärosätens planerings- och uppföljningsarbete.

Systemet har utvecklats av Ladokkonsortiet och SCB gemensamt. Systemet består av flera sammanlänkade databaser: Högskoleregistret (Ladok), Yrkesregistret, RTB m.fl. Uppdatering sker en gång om året Ladokkonsortiets försorg. Det är gratis att använda systemet. Uppgifterna tas fram snabbt och enkelt. Utbildningar genomförs av konsortiet.

BoF innehåller bl.a. studiebakgrund, studieprestationers, uppgifter om boende före och efter studierna, arbetsställe, yrke och branscher, inkomst, föräldrars utbildningsbakgrund, data om studenter från 1993 till 2020 från alla lärosäten i Sverige.

Några exempel på frågor som BoF kan ge svar på:

  • Breddad rekrytering/breddat deltagande: Hur ser lärosätets mångfald du utifrån utländsk bakgrund, kön, ålder, föräldrarnas utbildningsnivå? Hur ser det ut inom vissa områden/fakulteter/institutioner/utbildningar?
  • Livslångt lärande: Hur många av våra studenter har återkommit till studier till vårt lärosäte eller annat lärosäte i Sverige?
  • Pandemin: Har färre än vanligt tagit examen under pandemin? Hur ser examensuttaget ut under en tioårsperiod?
  • Retention/avhopp: Hur många började på ett visst program? Hur många tog examen?
  • Arbetsmarknad: Arbetar studenterna inom utbildningsområdet? Vad tjänar de 1, 3, 5 eller 10 år efter examen?
  • Bristyrken: Hur många lärare eller sjuksköterskor har börjat arbeta inom yrket?

Målgrupp

Planeringschefer, studieadministrativa chef, utvärderingsansvariga och alla andra intresserade av planering och utvärdering av högre utbildning.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Mauritz Danielsson eller Lars Alberius

Anmälan

Anmälan är stängd. Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet

Välkommen!

Ladokkonsortiet & SUHF