!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Att förebygga oredlighet – praxis och perspektiv

12 maj

Vid seminariet kommer Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) att presentera resultatet av den enkät som sändes till lärosätena angående deras förebyggande arbete och ge sina reflexioner. SUHF:s expertgrupp kommer att berätta om sitt arbete med att införliva rekommendationer om förebyggande arbete i sin vägledning.

Datum: 12 maj kl. 13:00 - 15:00.
Plats: webbinarium via Zoom.
Målgrupp: vänder sig till dem som på olika sätt är praktiskt involverade i förebyggande arbete i syfte att främja god forskningssed och undvika avvikelser från denna.

Anmälan är nu stängd. Antalet platser är begränsat till tre till fem per lärosäte. Konferenslänk sänds ut någon dag innan eventet äger rum.

Välkommen!