!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Att följa upp oredlighet – om lärosätenas skyldighet att återrapportera och underrätta intressenter

29 maj

Datum och tid: onsdag 29 maj kl. 15:00-16:30
Plats: digitalt via Zoom

Målgrupp:
vänder sig till dem som på olika sätt är praktiskt involverade i lärosätenas hantering av avvikelser från god forskningssed. Antalet platser är begränsat till fyra till sex per lärosäte.

Vid seminariet kommer Npof att presentera resultatet av den årliga enkät som sänds till lärosätena och ge sina reflexioner. Ett särskilt fokus kommer att ligga på hur lärosätena hanterar de krav på återrapportering och att underrätta intressenter som lagen ställer (Lag om ansvar, §§ 13-14). Utmaningar och svårigheter kommer att belysas av Npof och SUHF:s expertgrupp.

Deltagare:

  • Thomas Bull, ordförande Npof, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
  • Karin Nylén, kanslichef Npof
  • Jonas Åkerman, Samordnare för forskningsetik, Stockholms universitet, sekreterare SUHF:s expertgrupp
  • Mats Johansson, Forskningsetisk rådgivare vid Lunds universitet, ledamot SUHF:s expertgrupp

Moderator: Stefan Eriksson, Verkställande ledamot SUHF:s expertgrupp

Anmälan

Anmäl dig senast 27 maj via nedan formulär. Anmälan är nu stängd. Länk sänds ut till de anmälda dagen före webbinariumet.

Välkommen!

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor och NPOF