Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2023

17 okt 18 okt

SUHF:s årskonferens planeras den 17 oktober på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Konferensen vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade.

På GIH ges även höstens förbundsförsamling den 18 oktober, som är ett medlemsmöte för SUHF:s medlemmar. Till detta möte sänds kallelse till berörda.

Vi återkommer med mer information.