!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling hösten 2023

17 okt 18 okt

Årskonferens hålls den 17 oktober på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Konferensen pågår i aulan kl. 10-16:30, med registrering och kaffe från kl. 09:30. Konferensen vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade. Därefter konferensmiddag på World Trade Center.

Förbundsförsamling hålls den 18 oktober, på GIH, i aulan, kl. 08.30-15. Detta är ett möte för SUHF:s medlemmar, där de berörda, med närvaro- och rösträtt, får kallelse från SUHF.

Årskonferens - Forskningsetik och god forskningssed

Välkommen till SUHF:s årskonferens på Gymnastik- och idrottshögskolan den 17 oktober, 2023. Forskningsetik och god forskningssed är temat för årets årskonferens. Temat är aktuellt och har under året diskuterats både inom och utanför högskolesektorn. Frågor relaterat till forskningsetik och god forskningssed är av avgörande betydelse för sektorns trovärdighet, autonomi och akademisk frihet. Temat berör både den enskilda individen och lärosätena. Detta är en fysisk konferens på plats.

Moderator: Toni Arndt, prorektor GIH 

Målgrupp: Konferensen vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade.

Förbundsförsamlingen - medlemsmötet

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 18 oktober, mötestid kl. 08:30-15:00. Förbundsförsamlingen hålls på Gymnastik- och idrottshögskolan, i aulan. Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda digitalt deltagande.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Information om möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer att finnas på SUHF:s hemsida.

Anmälan & deltagaravgifter

Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var 20/9.

Årskonferens och konferensmiddag, 17 oktober: 2200 SEK (exkl. moms)
Endast årskonferens, 17 oktober: 1000 SEK (exkl. moms)
Endast middag, 17 oktober: 1700 SEK (exkl. moms)

Förbundsförsamling, 18 oktober, för särskilt inbjudna, är kostnadsfri. Vi behöver även din anmälan via länken.

Varmt välkommen!

GIH & SUHF

Frågor?

Frågor om anmälan, betalning eller avanmälan, kontakta: Akademikonferens
Frågor om årskonferensen eller GIH, kontakta: Carina Sundman, GIH
Frågor om förbundsförsamlingen, kontakta SUHF:s kansli