Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2022

18 okt 19 okt

Mötestid 18/10, 2022 årskonferens: heldagsmöte
Plats: Röda Korsets högskola.

Mötestid 19/10, 2022 förbundsförsamling: heldagsmöte
Plats: Röda Korsets högskola.

Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare.