!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2022

18 okt 19 okt

Årskonferens den 18 oktober: konferensen pågår kl. 10-17 på Röda Korsets Högskola, Emmy Rappe salen. Därefter konferensmiddag kl. 19 med återsamling kl. 18:30 på på Quality Hotel Globe.

Förbundsförsamling den 19 oktober: medlemsmöte för kallade ledamöter med rösträtt, på Röda Korsets högskola, kl. 08:30-15, Emmy Rappe salen.

Inbjudan från SUHF har skickats ut till berörda deltagare. Anmäl dig senast 12/9 via formuläret på denna sida.

Årskonferens - Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning

Välkommen till SUHF:s årskonferens på Röda Korsets Högskola den 18 oktober, 2022. Alla lärosätens verksamhet med breddad rekrytering har nyligen utvärderats av UKÄ och nu är siktet inställt på framtiden. Vad krävs för att lärosätena ska fortsätta utveckla sitt arbete med breddad rekrytering och uppfylla uppdraget om att erbjuda utbildning till alla?

Moderator: Gabriella Ahlström, författare och journalist 

Konferensen vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade.

Förbundsförsamlingen - medlemsmötet

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 19 oktober, mötestid kl. 08:30-15:00. Bokade bussar går från Quality Hotel Globe till högskolan kl. 07:30. Förbundsförsamlingen hålls på Röda korsets högskola, Emmy Rappe salen, Hörsal T1, plan 4. Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda digitalt deltagande.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Information om möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer att finnas på SUHF:s hemsida.

Anmälan & deltagaravgift

Anmälan gör du via formuläret nedan senast 12/9. SUHF fakturerar de anmälda i efterskott med:

  • 2200 kr ex moms (och 2750 kr för övriga) för årskonferens och konferensmiddag 18/10, samt förbundsförsamling 19/10
  • 1000 kr ex moms (och 1250 kr för övriga) för endast årskonferens, utan konferensmiddag 18/10  
  • 1200 kr ex moms (och 1500 kr för övriga) för endast konferensmiddag 18/10  
  • 1200 kr ex moms (och 1500 kr för övriga) för konferensmiddag 18/10 och förbundsförsamling 19/10.  

För deltagande i enbart förbundsförsamling den 19/10 tas ingen avgift. Var noga med dina fakturauppgifter, vi sänder helst e-faktura via PEPPOL-nätverket. Såväl anmälan som ev. avbokning måste göras senast 12/9 för att undvika onödiga kostnader.

Varmt välkommen!