Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2021

19 okt 20 okt

Mötestid 19/10 årskonferens: heldagsmöte
Plats: planeras på Luleå tekniska universitet.

Mötestid 20/10 förbundsförsamling: heldagsmöte
Plats: planeras på Luleå tekniska universitet.

Inbjudan kommer att skickas ut till berörda deltagare.