!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2021

19 okt 20 okt

Årskonferens den 19 oktober: konferensen pågår kl. 10:30-17:00. Därefter konferensmiddag kl. 19:00 (återsamling från kl. 18:00).
Plats: Kulturens Hus, Luleå.

Förbundsförsamling den 20 oktober: kl. 08:30-15:00 för kallade ledamöter.
Plats: Luleå tekniska universitet, Regnsbågsallén, B-huset, ingång B10, hörsal B192, Luleå.

Inbjudan med detaljer om anmälan, resa och hotellbokning är utskickad ut till berörda deltagare. (Uppdaterat 2021-09-10)

Uppdaterat program för årskonferensen, se under "konferensdokumentation". (Uppdaterat 2021-09-24)

Vi saknar anmälan från några lärosäten och låter därför anmälan som finns nederst på sidan, (konferensanmälan), vara öppen för er tom fredag 8/10. (Uppdaterat 2021-10-04)

Årskonferens - Framtidens lärosäten

Välkommen till SUHF:s årskonferens den 19 oktober, 2021. Pandemins effekter kommer att påverka hela det globala samhället och därmed också alla lärosäten och dess verksamheter, modeller och strukturer. Fokus för denna konferens är pandemins effekter på utbildning ur olika perspektiv; digitalisering, nytänkande i lärandet samt universitetens roll och värdet av ett campus.

Konferensen inleds av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Key-note speaker är Dr. Ruth Graham från USA. Vi får ta del av några exempel på nytänkande och nydanande utbildningar, lyssna till Lars Strannegårds tankar om universitetens roll och campus betydelse i en digitaliserad värld. Konferensen avslutas med en paneldiskussion bestående av representanter för akademi, näringsliv och studenter.

Moderator: Pam Fredman

Förbundsförsamlingen - medlemsmötet

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling den 20 oktober kl. 08:30-15:00 på på Luleå tekniska universitet, hörsal B192, ingång B10.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här (när de är färdigställda.)

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 oktober. Detta var också sista dagen du kan lämna återbud, därefter faktureras du konferenskostnaderna av vår konferensservice.

Resa och hotell i Luleå bokas och betalas av resenär. Anvisningar är utskickade via mejl.

Frågor?

Kontakta Pia Vallgårda, SUHF:s kansli
Kontakt på Luleå tekniska universitet: Anita Byström
Kontakt angående anmälan och betalning: SU-konferens