Arbetsgivardagen 2021

9 nov

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHF:s arbetsgivardag 2021.

Tid: 9 november
Mer information om tider, plats och anmälan kommer att publiceras här.

Välkommen att notera dagen i din kalender!

/SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor