!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgivardagen 2021

9 nov

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHF:s arbetsgivardag 2021. Temat är "Framtidens arbetsplats".

Tid och plats

Tid: 9 november, kl. 10:00 - 15:00 (kaffe från 09:30).
Plats: City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.
Program: se under "konferensdokumentation".

Anmälan

Anmälan gör du via denna länk. Senast den 10 oktober, 2021.
Deltagaravgiften är 1500 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1875 kr (inkl. 375 kr moms). Antalet platser är begränsat.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 10 oktober 2021 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften.

Välkommen!

/SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor

Frågor?

Vid frågor om din anmälan eller betalning av deltagaravgift, kontakta: suhfkonf@su.se
Vid frågor om programmet kontakta: Marita Hilliges, SUHF:s kansli