!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgivardagen 2020 – digital dialog

12 nov

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHF:s arbetsgivardag 2020.

  • "Lärarnas arbetstid – vad behöver lärosätena göra för att verksamhetsanpassa arbetstiden och möta framtidens utmaningar i en omvärld där utvecklingen går snabbt?"

  •  
  • Tid: Torsdagen den 12 november kl 09:00 – 12:00

    Mötesplats: digitalt via zoom, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar före konferensen.
    Anmälan: senast 26 oktober. Anmälan är nu stängd.

Förändringar i samhället, lärosätenas uppdrag, krav på effektivt användande av resurser samt digitaliseringens utmaningar och möjligheter – det är exempel på faktorer som påverkar lärarnas arbetsvillkor. Vid dagens konferens ställer vi oss därför frågan - hur kan vi nå en mer välbalanserad och verksamhetsanpassad planering av lärosätenas största resurs, arbetstiden?

Välkommen!

/SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor

Konferensdokumentation