!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Akademiska samarbeten med kinesiska universitet – Erfarenheter från Sverige

16 apr

I detta seminarium som organiseras av STINT och SUHFs expertgrupp för internationalisering kommer ett antal svenska forskare att diskutera sina erfarenheter av arbete med kinesiska forskare. Seminariet avslutas med en paneldebatt kring möjligheter och utmaningar att samarbeta med kinesiska universitet.

  • Tid och plats

  • Tid: kl 13:00 till 15:00
  • Plats: STINT, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Anmälan och information