Berit Eika

Berit Eika

Läkare, professor i medicinsk pedagogik och föreståndare för Center for Medicinsk Uddannelse vid Aarhus Universitet, Danmark.
Berit Eika är läkare och har varit professor i medicinsk pedagogik vid Aarhus universitet sedan 2005. Berit är föreståndare för Center for Medicinsk Uddannelse vid Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vid universitetet. Centret utbildar lärare, utvecklar kvalitén på fakultetens utbildningar och bidrar aktivt i utveckling av nya utbildningsaktiviteter. Berit har en aktiv roll i många utbildnings- och forskningsprojekt och fick 2007 både Conan/SEB pensions utbildningspris och Aarhus universitets undervisningspris för sin aktiva insats för dansk läkarutbildning. Berit har 61 publicerade artiklar i peer-reviewade tidsskrifter, varav som förstaförfattare på 20 artiklar.

Läs mer om Berit Eika »

Lars Owe Dahlgren

Lars Owe Dahlgren

Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik och forskningsledare vid Linköpings universitet.

Lars-Owe är forskningsledare inom Gruppen för högskolepedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskningsspecialiseringar finns inom lärande, patientkommunikation, vårdpedagogik, utbildningseffekter, outdoor learning, problembaserat lärande, interprofessionell utbildning, högre utbildning och arbete. Han leder bland annatforskningsprojekten Students as Journeymen between cultures of higher education and work life samt Högre utbildning, arbete och livslångt lärande. Om ändamålsenligheten hos problembaserade och konventionella utbildningar i teknik och medicin. Lars Owe har handlett 35 doktorander till doktorsexamen och är medförfattare till bland annat böckerna Inlärning och omvärldsuppfattning, 1977, The experience of Learning, 1998, Problembaserad Inlärning, 1993, Utomhuspedagogik. Boklig bildning och sinnlig erfarenhet, 1997, From expert student to novice professional, 2010 (under tryckning).

Läs mer om Lars Owe Dahlgren»

Rune Krumsvik

Rune Krumsvik

Professor i pedagogik och forskningsledare för forskningsgruppen Digital Learning Communities vid Universitetet i Bergen, Norge.
Rune Krumsvik är professor i pedagogik vid den Psykologiska fakulteten vid Universitet i Bergen och forskningsledare för forskningsgruppen Digital Learning Communities. Han är redaktör för den internationella antologin Learning in the Network Society and the Digitized school (2009). Hans forskningsinriktning är digital kompetens, digital didaktik, IKT i lärarutbildning samt IKT och skolutveckling. Han har publicerat ett flertal artiklar inom dessa områden och är referee för sex vetenskapliga tidskrifter. Rune är en av redaktörerna för det nyligen publiserade specialnumret av Technology, Pedagogy and Education.

Läs mer om Rune Krumsvik »

Marlene Scardamalia

Marlene Scardamalia

Professor of Education and Knowledge Technologies och föreståndare för Institute for Knowledge Innovation and Technology vid University of Toronto, Kanada.
Marlene Scardamalia holds the Presidents' Chair in Education and Knowledge Technologies at OISE/University of Toronto and directs IKIT, the Institute for Knowledge Innovation and Technology - a worldwide network of innovators working to advance the frontiers of knowledge building in various sectors. She has done research and published in the areas of cognitive development, psychology of writing, intentional learning, the nature of expertise, and educational uses of computers. Marlene led the team that created CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environments), which was the first networked knowledge building environment for education. Knowledge building theories, models, practices and technologies have been developed in partnership with Carl Bereiter and team members, and formed the basis of major grants.

Läs mer om Marlene Scardamalia »

Dai Hounsell

Dai Hounsell

Professor of Higher Education och dekan för pedagogisk utveckling vid University of Edinburgh, Skottland.
Dai Hounsell is Vice Principal for Academic Enhancement at the University of Edinburgh, where he is also Professor of Higher Education. His current teaching responsibilities include a master's course in online assessment. He has published widely on student and staff experiences of learning, teaching and assessment in higher education, has led various multi-university research and development projects in these fields, and has been an adviser to universities and higher education organisations in Sweden, Norway, Australia and South Africa. In 2007 he was awarded a Fellowship of the Society for Research into Higher Education.

Läs mer om Dai Hounsell »

Åsa Falk-Lundqvist

Forumspelsgruppen

Forumspelsgruppen under ledning av Åsa Falk-Lundqvist vid Umeå Universitet består av fyra personer som har anknytning till lärarutbildning.
Forumspelsgruppen bidrar till samtal och diskussioner om värdeladdade och konfliktfyllda frågor. Forumspel är en teatermetod vilken har som syfte att medvetandegöra och förebygga förtryck. Genom spelen blir problematiken synlig och möjlig att bearbeta Många lösningar på problemen prövas och publiken aktiveras. Skådespelargruppen har mångårig erfarenhet av undervisning på olika områden både inom och utanför akademin.