2009 Oktober Inbjudan att lämna konferensbidrag
     
2010 1 feb - 31 maj Anmälan med konferensavgiften 2 500kr
("early bird”)
  1 juni - 30 sept Anmälan med konferensavgiften 3 000kr
  15 mars Deadline för konferensbidrag
  April Besked om vilka konferensbidrag som antas
  1 sept Mer detaljerat program skickas ut
  30 sept Sista anmälningsdag
  13 - 15 okt NU2010 konferensen
  27 okt Skicka in material från bidragen (ppt/motsvarande)
  10 dec Sista dag för att skicka bidrag till Proceedings
  15 dec Sista dag för att skicka bidrag till tidskriften Högre utbildning