NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. NU, som står för nätverk och utveckling, ska vara en vartannat år återkommande nationell konferens för alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

NU2010 vänder sig till alla inom högre utbildning som är engagerade i undervisning och pedagogisk utveckling.

    Målgruppen för konferensen är:
  • lärare och annan undervisande personal
  • forskare med högskolepedagogisk inriktning
  • studenter och representanter för studentorganisationer
  • pedagogiska utvecklare
  • annan personal som ger stöd till studenters lärande
  • ledningspersoner vid lärosäten
  • beslutsfattare och personal vid myndigheter och organisationer inom högskolesektorn
  • handläggare och utbildningsadministratörer

Konferensen anordnas i SUHF:s regi den 13-15 oktober 2010 på temat Dialog för lärande. Lokal värd för NU2010 är de högskolepedagogiska och IT-pedagogiska enheterna inom Stockholm-Uppsala universitetsnätverk.

NU2008 anordnades av NSHU den 7-9 maj 2008 i Kalmar och var en fortsättning på två tidigare konferenser. Dels Netlearning som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet anordnade 2002, 2004 och 2006, dels Utvecklingskonferensen som Rådet för högre utbildning anordnade 2003 och 2005.