Under konferensen medverkar olika utställare i galleriet i Aula Magna. Varje utställare har också erbjudits möjligheten att hålla en presentation för konferensens deltagare. Alla presentationer som arrangeras av utställare sker i Mimer, plan 7 i Aula Magna

Torsdag 14/10

15.00–15.30 STINT, Stiftelsens för internationalisering av högre utbildning och forskning
STINT Excellence in Teaching - Att internationalisera svensk grundutbildning
15.30–16.00 Open Text
E-learning 2.0 och mobilt Lärande!
16.15–16.45 UR
Verktyg för lärande
16.45–17.15 Nationellt nätverk för forskarhandledarutbildare NFU
Ett nationellt nätverket för forskarhandledarutbildare - NFU

Torsdag 14/10

10.00-10.30 REK- Riksorganisationen för e-kompetens
Tankesmedja för framtidens lärande
10.30–11.00 it’s learning
Varför e-lärande?
11.00–11.30 PingPong
Så släpper du lös den pedagogiska, administrativa och ekonomiska kraften i Ping Pong
11.30–12.00 Adobe
WeZupport och Adobe ger exempel på olika användningsområden för Adobe Connect
12.00–12-30 Sakai Foundation
Frågestund och erfarenheter av Sakai som samarbets- och lärplattform
12.30–13.00 VILÄR
VILÄR – nätverket bjuder in till information och dialog om sin verksamhet
13.00–13.30 LäraNära
Din föreläsning till Internet på 15 minuter
13.30–14.00 Include
Include - presentation av ett nationellt nätverk för breddad rekrytering
14.00–14.30 Fronter
Fronter - en plattform för lärande
14.30–15.00 Internationella programkontoret
Vägen till världens kunskap – Internationell mobilitet = ökad kvalité på svensk utbildning?
15.00–15.30 Norstedts
Utvecklande universitetspedagogik
15.30–16.00 Swednet
Swednet - ett nätverk för dig som arbetar med högskolepedagogisk utveckling

Fredag 15/10

10.30–11.00 SVERD
Lärares digitala kompetens
11.00–11.30 Blackboard
Skapandet och möjliggörandet av plattformsoberoende och mobilt lärande redan idag
12.30–13.00 PBL-nätverket
PBL nätverk för högre utbildning
13.00–13.30 SUNET
SUNET – E-möten
Utställare