Stockholm-Uppsala universitetsnätverk (SUUN) är ett nätverk för samverkan och samordning inom forskning och utbildning. Nätverket bildades sommaren 2004 när rektorerna vid sex universitet i regionen gick samman. I nätverket ingår Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.
http://www.uu.se/suun/

Nätverket för högskolepedagogiska frågor bildades för att lärosätena inom regionen bättre ska kunna samverka kring högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk utveckling.
http://www.uu.se/suun/pedagogik.php

Både undervisning och forskning blir allt mer beroende av ett väl fungerande Informations och kommunikationsteknologiskt (IT) stöd. För att diskutera hur IT kan stödja undervisning och forskning vid våra lärosäten startades därför också ett nätverk för IT-frågor, Nätverk för IT i undervisning och forskning
http://www.uu.se/suun/it.php