Posts filed under ‘Högskolepedagogik’

Jag är glad att det är över…

… var en presentation av hur grupparbete kan upplevas av studenter. Titeln är mycket intressant och är ett citat från en student som ingått i guppen som observerats.

Konflikter inom grupparbete är nog något som alla studenter någon gång varit med. dessa konflikter handlar främst om  ambitionsnivåer och livsstilsskillnadet vilket resulterar i svårigheter att få ihop tider som passar alla. Även hur deltagarna i gruppen intar sina roller tycks vara ett problem om detta ej fungerar. Något som då kan behövas är kunskap om gruppdynamik samt en tydligare information om varför grupparbetet är det aktuella arbetssättet som valts. Reflektioner som görs tillsammans blir oftast bra mycket bättre än om alla reflekterar i sin egen kammare.

Om en konflikt uppstår förslår Ingrid att en utomstående pedagog tas in som medlare i gruppen. Detta för att inte studenterna skall uppleva att de blir bedömda även i konfliksituationen. Dena lösning anser jag är mycket bra och är något som jag kommer att ta med mig hem.

Vidare sa Ingrid att när eleverna kommer från gymnasiet bör de medvetet aktivit ta steget till att bli studenter. Det ligger en skillnad i begreppen som borde lyftas i introduktionen på högskolorna.

/Åsa

 

maj 9, 2008 at 10:24 f m Lämna en kommentar

Reflektion- ett verktyg för utveckling, men hur?

Att reflektera är något som inte är självklart att göra för alla studenter. vVd ska det reflekteras om, för vem relekterar jag och hur gör man för att nå ett resultat, kan vara frågor som studenter ställer sig.

På högskolan i Borås har ett projekt om reflektion som ett verktyg för sin utveckling i sin lärarroll använts. Detta är något som jag känner igen från min egen lärarutbildning som jag är inne i nu. likaväl känner jag igen de frågor och debn attityd som finns kring reflekterandet hos de studenter som citeras i Sonjas rapport. det är faktiskt ingen självklarhet att kunna reflektera. det är svårt att veta jur man ska göra för att det ska ge mig något. samtidigt som en reflektion inte ska vara prestationsinriktad vill jag som student få en respons på det som jag skriver, vilket blir en poradoxal situation. Därför anser jag att Sonjas metoder där en utomstående lärare från skol/förskoleverkstamheten kommer in som mentor för studenterna i reflektionssammanhang. På detta sätt så uteblir bedömningsmomentet som studentetn kan uppleva sker om examinatorn läser relektionerna.

Dock kan jag ställa mig frågande till hur ofta en reflektion ska ske. Ska den verkligen ske efter varje föreläsning, workshop eller seminarium? jag är av den åsikten att det är för ofta och att det snarare kan tendera till att bli slentrian i skrivandet.

Något jag eftertraktar är hur man egentligen ska reflektera för att se sin progression i sin yrkesrolls skapande. Jah anser att det borde diskuteras mer kring vad en reflektion egentligen innebär och hur den bör/kan skrivas för att kunna användas i syftet att se utecklingen.

/Åsa

maj 9, 2008 at 10:08 f m 1 kommentar

Har fått delta i ett ”riktigt” seminarium!

Sessionen om ”vad lärarna gör när studenternas lärande står i centrum” fortsatta under eftermiddagen där jag som ensam student satt och framför allt lyssnade till hur forskare och pedagoger diskuterade ämnet. Något intressant men som kanske inte hör till ämnet var just erfarenheten att som student istället för att diskutera med andra studenter fick lyssna till lärarnas diskussioner. Jag måste säga att det skilde en del mellan sättet att diskutera. Under våra ”studentseminarium” står ofta den angivna litteraturen i centrum som blandas med egna erfarenheter och känslor. Att lyssna på lärare var något helt annat. Det susade mängder av olika refernser genom rummet som jämfördes och analyserades. Citat anvädes och metoder diskuterades. På något sätt förstår jag nu vad vi som studenter borde uppnå för att verkligen lyckas med ett riktigt bra seminarium. Även om de flesta lärare försöker leda seminarierna åt rätt håll blir det inte lika kraftfullt som att verkligen få se hur det ska gå till! Ni ser ju oss och våra metoder men vi får egentligen inte se er samma sätt. Jag ska föra era ”metoder” vidare för det här borde fler få uppleva!

/Fanny

maj 9, 2008 at 8:45 f m Lämna en kommentar

Loggningars meningsfullhet

Att elever loggar för att se sitt lärande kan vara en bra idée. Risken kan är dock att det kan bli ett för stort moment för eleven och att det ses som något tidskrävande.

Min erfarenhet är att det loggas väldigt mycket i vissa kurser. detta gör att jag som student tillsl ut skriver för skrivandets skull istället för att lägga ner ett engagemang i det hela.
Min åsikt  är att logga med längre mellanrum och då istället göra djupare loggningar. jag toro att man kommer åt den avsedda effekten bättre då!

/Åsa

maj 8, 2008 at 3:03 e m Lämna en kommentar

Informationskompetens…

Informationskompetens är ett begrepp som kanske inte alla studenter har träfat på. Hur söker man sin information i olika databaser, på nätet på biblioteket? För visst är det en kompetens att kuna söka bland artiklar och liknade på flera olika sätt på olika ställen och därmed även ha en viss koll på källan?

Vem är det som har ansvaret för att studenterna lär sig att söka sin infromation, står det med i kursplanerna och hur kan man lära ut informationssökning. Är det ämnesspecifikt eller ämnesövergripande? Är det en kompetens som kan användas ute och efterfrågas ute i samhället?

En tanke som lyftes under rundabordssamtalet kring studenters informationskompetens var att bibliotekarierna kan ingå i utbildningen av studenterna inom dett. Ett exempel från en skola  är att när elever skriv A och B uppsatser ingår det att skriva om sin informationsinhämtning. bibliotekarien bedömmer denna del och kan troligen även se den utveckling som finns hos eleverna.

/Åsa

maj 8, 2008 at 2:59 e m 1 kommentar

Hur kombinera gestaltning och vetenskaplighet?

Margareta Melin och Pernilla Seversons presentation handlar om att föra samman konstnärlig kunskapssyn med teoretisk begreppsförståelse. Genom gestaltande associationsövning med papper och penna kan tankar och känslor vi har inför olika begrepp synliggöras . Då studenter analyserar sina gestaltningar får de syn på sina förförståelser och tolkningsgemenskaper. Härfrån kan avstamp göras och läroprocessen fördjupas.

Svårigheten att genomföra examensarbeten med breddat textbegrepp, dvs. där text också inbegriper ljud och bild, är att pedagoger besitter olika kompetenser, där några har teoretiska kompetenser, medan andra har gestaltande. Detta har lett till en snedvridning av kursinnehåll och bedömningskriterier.  Som lösning på problematiken föreslår Melin och Severson att kompetensen hos pedagogerna kan breddas, kurser kan ges delat kursansvar och betygskriterier för uppsatser gällande både gestaltande och vetenskaplig text kan utvecklas. Frågan är bara hur dessa kriterier ska se ut!

/Malin

maj 8, 2008 at 10:38 f m Lämna en kommentar

Bra undervisning med begränsade resurser

Lyssnade på Maja Elmgren och Ann-Sofie Henriksson som pratade om ”Kvalitativt lärande med begränsade reurser”. De har utvecklat en högskolgepedagogisk kurs för lärare med målsättning att spara på den resurs som de flesta på universitetet verkar ha brist på: tid. Kursen är uppbyggd runt ett metatänkande där de flera gånger stannar upp för att reflektera kring om de verkligen lever som de lär (särskilt direkt efter att de inte har gjort det) och för att anknyta till lärarnas undervisningssituation med studenterna, vilket jag tycker är ett spännande sätt att undervisa på.

För att spara tid mer konkret så har de dels tänkt igenom kursens innehåll, koppling till mål, examination, lärarnas förutsättningar osv. för att spara tid åt lärarna och dels använder de sig av både själv- och kamratgranskning som resulterar i mindre och mer kvalitativ återkoppling från deras sida för att spara tid åt sig själva. En viktig del av detta tillvägagångssätt bygger på att lärarna i hög grad ska kunna anknyta till sin vardag och därmed ”tjäna” tid. För att dra metaperspektivet hela vägen så borde lärarna i sin tur se till att deras studenterna ska kunna anknyta innehållet i sina kurser till sin vardag. Hur detta kan gå till rent praktiskt framgick inte och jag hann tyvärr inte ställa frågan innan tiden var slut…

/Tomas Ö

maj 7, 2008 at 4:42 e m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Kalender

juli 2016
M T O T F L S
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category


Följ