Konferensbidrag presenteras i någon av följande former:


Tillbaka till sidan Konferensbidrag »

Föredragning (F)

Föredragningar är 20 minuter varav maximalt 15 minuter ges till presentation och 5 minuter är tid för frågor och diskussion. Det finns två huvudtyper av föredragningar baserade på: a) undersökningar t.ex. av forsknings- och utredningskaraktär samt b) erfarenheter där t.ex. goda exempel från högre utbildning beskrivs.

Passet ska vara ett bidrag till kunskapsbildning inom området och knyta an till något av konferensens åtta teman.

Ytterligare information om instruktion till granskare och bedömningskriterier för denna typ av presentationsform finns här (pdf i nytt fönster).

Abstract får omfatta max 400 ord och kommer att bedömas med avseende på följande:

 • • Syfte samt frågeställning/problemställning
  • Förankring i forskning/praxis
  • Metod/tillvägagångssätt
  • Resultat/utfall
  • Kommunikation/form
  • Diskussion/reflektion


När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande (d.v.s. utöver ovanstående text):

 • • Titel på ditt bidrag
  • En sammanfattning av ditt abstract. Kortversionen infogas i konferensprogrammet (50 ord)

Workshop (W)

I en workshop ska deltagarna arbeta aktivt med en konkret metod eller frågeställning. En workshop disponerar 1 timma och 20 min.

Passet ska vara ett bidrag till kunskapsutveckling inom området och knyta an till något av konferensens åtta teman.

Ytterligare information om instruktion till granskare och bedömningskriterier för denna typ av presentationsform finns här (pdf i nytt fönster).

Abstract får omfatta max 400 ord och kommer att bedömas med avseende på följande:

 • • Syfte samt frågeställning/problemställning
  • Förankring i forskning/praxis
  • Interaktion/målgrupp
  • Kommunikation


Tänk särskilt på att detta är ett pass där deltagarna ska ges möjlighet att vara aktiva.

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande (d.v.s. utöver ovanstående text):

 • • Titel på ditt bidrag
  • En sammanfattning av ditt abstract. Kortversionen infogas i konferensprogrammet (50 ord)

Rundabordssamtal (S)

I ett rundabordssamtal presenterar du ett ämne för en diskussion där det finns behov av erfarenhetsutbyte mellan lärosäten eller olika verksamheter. Ett rundabordssamtal är 20 minuter långt varav inledningen eller presentationen av ämnet får vara högst 5 minuter.

Passet ska vara ett bidrag till erfarenhetsutbyte inom området och knyta an till något av konferensens åtta teman.

Ytterligare information om instruktion till granskare och bedömningskriterier för denna typ av presentationsform finns här (pdf i nytt fönster).

Abstract får omfatta max 400 ord och kommer att bedömas med avseende på följande:

 • • Syfte samt frågeställning/problemställning
  • Förankring i forskning/praxis
  • Interaktion/målgrupp
  • Kommunikation


Tänk särskilt på att detta är ett pass för erfarenhetsutbyte, snarare än ett tillfälle att berätta vad du själv gör. Ett rundabordssamtal kan också vara ett sätt att få återkoppling på det du tänker arbeta/arbetar med.

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande (d.v.s. utöver ovanstående text):

 • • Titel på ditt bidrag
  • En sammanfattning av ditt abstract. Kortversionen infogas i konferensprogrammet (50 ord)

Öppet torg (T)

Syftet med det öppna torget är att stimulera till möten där du tillsammans med andra får utrymme för diskussion, återkoppling och nätverkande. De möten som anordnas på torget ska ha en koppling till pedagogisk utveckling inom högre utbildning.

Torget ger möjlighet för konferensens deltagare att gå runt i en öppen utställningsmiljö, stanna upp i mindre grupper för samtal och för att nätverka. Här kan du berätta om hur du har utvecklat din kurs, provat en ny undervisningsform eller demonstrera ett program. Det finns två huvudtyper av presentationsformer, nämligen poster och demonstration.

Poster: Den som fått abstract för posterutställning accepterad får tillgång till en skärmplats. Posterutställningen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen.

Demonstration: Den som lämnat in abstract för att demonstrera något får tillgång till ett bord och uppkopplingsmöjlighet för egen dator. Resursen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen.

Passet ska vara ett bidrag till kunskapsspridning inom området och knyta an till något av konferensens åtta teman.

Ytterligare information om instruktion till granskare och bedömningskriterier för denna typ av presentationsform finns här (pdf i nytt fönster).

Abstract får omfatta max 400 ord och kommer att bedömas med avseende på följande:

 • • Syfte samt frågeställning/problemställning
  • Förankring i forskning/praxis
  • Interaktion/målgrupp
  • Kommunikation


När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande
(d.v.s. utöver ovanstående text):

 • • Titel på ditt bidrag
  • En sammanfattning av ditt abstract. Kortversionen infogas i konferensprogrammet (50 ord)


Konferensens teman


Sidansvarig: Olof Siverbo
Sidan uppdaterades: 15 okt 2012