Informationstext om NU2012 inför konferensen:


NU2012 är platsen där vi diskuterar högaktuella och framåtblickande frågor – högskolepedagogiskt intresserade lärare, forskare, studenter och andra intressenter emellan!

I en tid präglad av öppna, internationella och alltmer IT-baserade kunskaps- och utbildningsmiljöer utmanas vi av frågor kring det gränslösa lärandet. Hur skapar vi hållbara utbildningssystem, kan vi dela resurser och samverka i större utsträckning? Hur ser vi till att studenter kan påverka sina lärandemiljöer? Hur svarar vi upp mot nya krav på kunskapsrelevans och kompetenskrav? Det vi traditionellt knutit upp våra utbildningar och kurser kring – ett campus, läraren, litteraturen, rutiner, examinationer, professioner – är i hög grad under omformning. På vilka sätt ska pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete ge stöd i denna utveckling?

Välkommen till Sveriges största högskolepedagogiska konferens, i västsvenskt samarrangemang.

NU = nätverk och utveckling

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

Plats för konferensen

NU2012 hålls på Clarion Hotel Post vid Drottningtorget i Centrala Göteborg.

Värd för NU2012 är SUHF.

Arrangörer: Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers tekniska högskola, högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping och Skövde, Högskolan Väst samt Karlstads universitet

Har du frågor? Kontakta oss gärna »NU2014

Katalog

Sidansvarig: Olof Siverbo
Sidan uppdaterades: 16 maj 2013