Cirka 170 konferensbidrag presenterades under NU2012. Abstracts finns i konferenskatalogen och i konferensens databas.

Länkar till publikationsdatabasen finns i katalogen (se respektive bidrag).

Presentationsformer


Det finns fyra presentationsformer för konferensbidrag. Läs mer »