Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning

  Sveriges största

  Välkommen till Sveriges största högskolepedagogiska konferens. I en tid präglad av kvalitetsgranskningar, öppna och teknikstödda utbildningsmiljöer samt nya meriteringsvägar utmanas vi av frågor kring den kultur vi skapar och upprätthåller inom akademin. Vilket inflytande har det pedagogiska ledarskapet för lärares möjligheter till utveckling och karriär samt för studenternas lärande? Har vår föreställning om bildning och nytta eller utbildningens målgrupper påverkats av de utvärderingssystem som implementerats? Hur påverkar relationen mellan undervisning, vetenskap och konstnärskap förutsättningarna för lärande inom organisationen?

  Nätverk och utveckling

  NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

  Värd för NU2014 är SUHF.

  Arrangörer: Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet samt skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU.

  Kulturhuvudstad 2014

  Umeå är en ungdomlig stad med rikt kulturutbud. Utnämningen till Europas kulturhuvudstad är en naturlig följd av en medveten satsning på kultur som pågått i Umeå ända sedan mitten av 1970-talet. Attityden är öppen och tillåtande. Läs mer om kulturhuvudstadsåret

  © Copyright 2014 - NU2014 info@nu2014.se