Huvudtalare

Johan Alvfors

Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en paraplyorganisation för Sveriges studentkårer som tillsammans representerar 280 000 studenter och doktorander. SFS driver alla gemensamma frågor som rör studenter på nationell och internationell nivå. Johan Alvfors har särskilt ansvar för frågor som rör kvalitet i högre utbildning. Under NU 2014 kommer han att berätta om varför SFS tycker att all utbildning ska bedrivas med studentens lärande i centrum. Pedagogisk utveckling är en av SFS absolut viktigaste frågor och organisationen arbetar hårt för att undervisningen i högre utbildning ska prioriteras och uppvärderas.

Christina Segerholm

Prof. Pedagogik, Mittuniversitetet

Christina Segerholm är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet i Sverige. Hon har de senaste åren forskat särskilt på hur diskurser om utvärdering och kvalitet har utvecklats internationellt. I projektet "Fabricating Quality in European Education" har hon visat hur olika nationalstaters politik och metodik på fältet har spritt sig inom utbildning. I projektet "Governing by Inspection" har hon fortsatt med att studera skolinspektionspolicy och dess verkningar.

📄

Presentationsabstract

PDF

Sanna Järvelä

Prof. Educational Sciences, University of Oulu, Finland

PhD Sanna Järvelä is a professor in the field of learning and educational technology and a head of the Learning and Educational Technology Research Unit (LET) in the Department of Educational Sciences, University of Oulu, Finland. Her main research interests deal with learning processes in technology-enhanced learning, self-regulated learning and computer supported collaborative learning. Her current research projects deal with supporting 21st century learning skills, especially socially shared regulation of learning, in higher education.

📄

Presentationsabstract

PDF

Sven-Eric Liedman

Prof. emeritus Idéhistoria, Göteborgs universitet

Jag är pensionerad professor i idéhistoria och fortfarande aktiv som författare och forskare. Mina intressen för kunskap och utbildning har sin fasta grund i en lång verksamhet som universitetslärare. Med sorg har jag sett hur kunskapsbegreppet förytligats och snävats in. Det är inte något nytt i historien, men jag vet också att historien ger oss exempel på ett tänkande om kunskap som är mer fruktbart. Det är mot denna fond som jag ska försöka ta upp de stora frågorna om kunskap och nytta.

📄

Presentationsabstract

PDF

© Copyright 2014 - NU2014 info@nu2014.se