Presentationsformer

Presentationer (P)

Presentationer är 20 minuter varav maximalt 15 minuter ges till presentation och 5 minuter är tid för frågor och diskussion. Det finns två huvudtyper av presentationer baserade på:

  • undersökningar t.ex. av forsknings- och utredningskaraktär samt
  • erfarenheter där t.ex. goda exempel från högre utbildning beskrivs.
📎

Workshop (W)

I en workshop ska deltagarna arbeta aktivt med en konkret metod eller frågeställning. En workshop disponerar 1 timma och 20 min.

Rundabordssamtal (R)

I ett rundabordsamtal presenterar du ett ämne för en diskussion där det finns behov av erfarenhetsutbyte mellan lärosäten eller olika verksamheter. Ett rundabordsamtal är 20 minuter långt varav inledningen eller presentationen av ämnet får vara högst 5 minuter.

📖

Öppet torg (Ö)

Syftet är att stimulera till möten där du tillsammans med andra får utrymme för diskussion, återkoppling och nätverkande. De möten som anordnas ska ha en koppling till pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Möjlighet för konferensens deltagare att gå runt i en öppen utställningsmiljö, stanna upp i mindre grupper för samtal och för att nätverka. Här kan du berätta om hur du har utvecklat din kurs, provat en ny undervisningsform eller demonstrera ett program. Det finns tre huvudtyper av presentationsformer:

Poster: Den som fått abstract för posterutställning accepterad får tillgång till en skärmplats.

Storleken på poster är max 90 x 110 cm (posterskärmarna är 98 x 120 cm).

Posterutställningen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen.

Snabbpresentation: Den som fått abstract för Snabbpresentation/(Typ Pecha Kucha) accepterad får tillgång till en plats i anslutning till posterutställningen och en angiven tid för presentation. Snabbpresentation är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera.

Demonstration: Den som lämnat in abstract för att demonstrera något får tillgång till ett bord och uppkopplingsmöjlighet för egen dator. Resursen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen.

© Copyright 2014 - NU2014 info@nu2014.se