loading   Laddar sida...

 

  

 

Konferensens övergripande tema är Högskolan i samhället − Samhället i högskolan. Inom detta tema har vi valt att fokusera på frågor kring demokrati, delaktighet och digitalisering. Våra talare är särskilt engagerade inom dessa områden. Vi har medvetet bjudit in talare som arbetar både utanför och inom högskola och universitet för att bredda perspektivet och belysa den växelverkan som bör finnas mellan högre utbildning och samhället.

 

 

Huvudtalare


Bernard Petiot

Vice direktör, Cirque du soleil

 

Vice direktör för rollbesättning och uppförande vid den välrenommerade kanadensiska nycirkusgruppen Cirque du Soleil. Efter avslutad masterexamen i fysisk aktivitet rekryterades Bernard av Montreals Club Gymnix för att leda det avancerade gymnastikprogrammet samtidigt som han undervisade vid Université de Montréal. Bernard kommer på temat delaktighet att tala om utmaningarna med och potentialen i att få många personer som var och en är expert inom sitt område, och dessutom har hög personlig integritet att vilja skapa en helhet tillsammans.

 


Golnaz Hashemzadeh Bonde

Författare

 

Grundare av organisationen Inkludera Invest, författare, fristående kolumnist i Dagens Nyheter och föreläsare. Hon är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och Columbia Business School i New York. Golnaz har i sin roman Hon är inte jag utforskat erfarenheter av svenskt utbildningsväsen från grundskola till högskola. De här erfarenheterna skapar förståelse för att svenskt utbildningsväsende många gånger är blint och okänsligt för hur klass, etnicitet och kön påverkar och formar utbildningsgången. Golnaz kommer i sin keynote att belysa detta.

 


Pär Lager

VD, utbildningskoncernen Anthon B Nielsen

 

Pär är även ansvarig för EdTech koncernen, styrelseordförande för branschorganisationen SAUF - Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag samt delaktig i SNS forskningsprojekt om ”Framtidens kompetensförsörjning”. Han har även varit politiskt sakkunnig i Utbildningsdepartementet. Under temat digitalisering kommer Pär att adressera vad som händer - och inte händer - inom den högre utbildningen. Pär kommer att jämföra utvecklingen i den högre utbildningen i Sverige med det som händer dels internationellt och det som händer i Sverige inom andra närliggande sektorer.

 

Inbjudna talare

 


Communication for Development

Malmö Högskola

 

Presentationen kommer att genomföras med tre lärare från Malmö högskola, Hugo Boothby, Marie Leijon, and Pille Pruulmann-Vengerfeldt.

Hugo Boothby är adjunkt vid Malmö högskola och han har en bakgrund inom tv- och radioproduktion. Innan han kom till Malmö arbetade han 10 år på BBC World Service i London. Under den tid han har varit i Malmö, har han arbetat med utbildningsprogram som Communication for Development och Media- och kommunikationsvetenskap. Inom dessa program arbetar lärarlaget med blandade lärmiljöer eller konvergens pedagogik som metoder som söker att integrera distanslärande med campusbaserad undervisning. Marie Leijon är lektor i pedagogik vid Malmö högskola. Hon är också pedagogisk utvecklare vid Centrum för akademiskt lärarskap. Hon har gjort forskning på campusrummet som en plats för lärande. Marie är förnärvarande fokuserad på ett forskningsprojekt om hybridisering av läranderum och kopplingen mellan fysiska och virtuella rum. Pille Pruulmann-Vengerfeldt är lektor i Media- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola och professor i mediavetenskap vid Tartu universitet. Hon är förnärvarande programkoordinator för Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, och lärare på flera kurser i programmet. Experimenterande med nätbaserade lärmiljöer, att använda tekniken för mångsidiga undervisningsmetoder och att skapa ett engagerande klassrum är i centrum för hennes undervisning.

Under presentationen kommer dessa tre lärare att visa på experiment med undervisningsmetoder och teknik. Det kommer att bli presentationer av hur en kombination av teknologier kan samverka i en undervisningssituation, och diskussioner om vilka fördelar detta kan ge både lärare och studenter. De kommer att visa skiftningarna i det rumsliga, i interaktionen och i lärandet, och olika slags möjligheter för engagemang som nätbaserad undervisning ger studenterna.

 


Jens Dolin

Professor vid Köpenhamns universitet

 

Jens Dolin, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Köpenhamns universitet, kommer prata om karriärvägar inom undervisning och utbildning på universitet och högskolor. På Köpenhamns universitet vid den natur- och biovetenskapliga fakulteten, har man sedan 2012 jobbat med möjligheten att bli professor med särskilda uppgifter inom utveckling av utbildning och undervisning (professor MSO). Nio professorer har utnämnts till vidare, se http://www.ind.ku.dk/professormso/. Professorerna arbetar med innovativa projekt i sina egna ämnen med perspektiv för hela fakulteten. De arbetar tillsammans med forskare från institutionen för naturvetenskapernas didaktik, som också stödjer samordningen och spridningen av dessa projekt, så hela fakulteten gynnas och inspireras av satsningen.

 


Johan Gärdebo

Doktorand i teknikhistoria, avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid Kungliga tekniska högskolan

 

Sedan sin studietid vid Uppsala universitet har han arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra vad som kan benämnas som aktiv studentmedverkan. Aktiv studentmedverkan innefattar utbildningsformer där studenter medverkar i varandras lärande. Johan Gärdebo kommer att berätta om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Han kommer att diskutera vikten av ansvarsfördelning och hur gemensamma initiativ för och mellan olika parter runtom på universitetet kan bli lyckosamma. Johan Gärdebo ställer frågor om kollegialitet; och om de olika parter som medverkar i och till högre utbildning.