Torbjörn Fraenckel och Maria Jervelycke Belfrage från JMG i Göteborg gjorde flera filmreportage under konferensen.David Boud, professor vid University of Technology Sydney, är kritisk till hur universitet och högskolor bedömer studenternas prestationer. Han menar att de nuvarande bedömningssystemen är alltför inriktade mot examen. För att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv måste istället mer fokus läggas på själva lärandet och på att öka studenternas förmåga att, på ett reflekterande sätt, göra egna bedömningar.
(Ladda ner Bouds Powerpointpresentation, 1 MB)

 Dr. William Rankin, från Abilene Christian College, Texas, var en av huvudtalarna på NU 2012. Hans huvudpoäng är att hela samhället präglas av den nya tekniken och att vi människor påverkas mycket av detta. Enligt Rankin utgör tekniken en avgörande del av vår vardag. Den är en förlängning av vår identitet. (Ladda ner Rankins Powerpointpresentation, 10 MB)

 Anna Valtonen, professor och rektor vid Designhögskolan, Umeå universitet, har tillsammans med kollegor och studenter utvecklat en metod/modell kallad "Prototyping the future" för att främja innovation och utveckla utbildningen. (Ladda ner Valtonens Powerpresentation, 9 MB)

 Vi frågade några deltagare vilka förväntningar de har inför konferensen.


Se filmer från Universitets-TVVideos på Youtube


Sidansvarig: Olof Siverbo
Sidan uppdaterades: 20 dec 2012