Författararkiv

Varför ska studenter skriva namn på tentan?

Vid Umeå universitet har rektor fattat beslut om införande av kodade tentor vid salsskrivningar. Beslutet trädde i kraft den 15/3-08 och inom den närmsta tiden ska även en utredning om och hur andra examinationsformer kan kodas. Frågan drevs igenom av Umeå studentkår och föregicks av diskussioner inom samtliga fakulteter, samt att beslutsförslaget gick ut på remiss. Svaren var genomgående positiva, men vissa problemområden identifierades såsom kodning av hemtentor.

Efter att ha lämnat förmiddagens spontansession kring kodade tentor är vi både mycket bestörta över den diskussion som ”ickefördes” om för- och nackdelar med anonyma tentor. Diskussionen leddes hela tiden till att finna argument för varför man inte ska använda sig av kodning. Exempel på kommentarer under sessionen är: ”I klasser på 150 studenter känner man ändå inte igen sina studenter”, ”Man kan rätta upp en students tenta för att undvika konflikter”, ”Dagsformen avgör hur man rättar” osv. Vi menar att detta visar på en oprofessionell hållning av deltagarna vid sessionen. Varför ska studenter skriva namnet på tentan om lärarna ändå inte känner igen dem i klassrummet eller om lärarens humör får avgöra?

Vi framförde att det är kursplanens innehåll som ska examineras och inte handstil, ordval, social kompetens etc. Vidare är det viktigt att en helhetsbedömning kan göras, men inte vid rättningen av tentan utan vid den efterföljande betygskonferensen. Ett starkt argument för kodade tentor ur ett studentperspektiv, som vi också poängterade, är rättigheten att bedömas likvärdigt och inte utifrån kön, etnicitet, funktionshinder etc. Den stora fördelen för lärare att använda kodade tentor är att eventuella misstankar om diskriminering minimeras.

Slutligen är det viktigt att återigen poängtera att det som ska bedömas är kunskapen hos studenterna, inte personligheten

/Monica & Helena

maj 9, 2008 at 10:34 f m 8 kommentarer

Autentiska examinationsformer

Under detta förmiddagspass lotsade två entusiastiska föreläsare från SLU  oss åhörare genom en dragning kring autentiska examinationsformer. Under en tid har de arbetat praktiskt med studenter kring denna form och delgav oss resultatet av detta. 

Mest av allt tyckte jag att de verklighetsförankrade uppgifterna såsom frågor från allmänheten var ett intressant och innovativt arbetssätt. Mer konkret innebar det att personer kunde ställa frågor kring sina husdjur till studenterna. En uppgift som sådan ger studenten ett ansvarstagande och visar tydligt att lärarna litar på studenternas kunskap att de klarar av att genomföra uppgiften.  

Jag tror framtiden kommer att kräva mer arbetsmarknadsanpassade examinationer och uppgifter både ur ett konkurrenshänseende samt att få en verklighetsförankring till ett liv utanför akademin. Formen att sätta studenter i situationer som kan uppkomma efter examen, höjer kvaliteten i utbildningen som sådan. Återigen ser jag kopplingar till mina egna studier, motivationen ökar när man kan sammankoppla teorin i praktiskt arbete. För få utbildningar och kurser har en teoretisk ingång, som inte säger något om hur tillämpbara teorier är i arbetslivet.

Hur kan man då genomföra examinationer på ett rättsäkert sätt? En av åhörarna poängterade svårigheten att bedöma denna form om den blir tagen ur sin kontext. För att förtydliga kan jag ge exemplet VFU, för där sker en del av examinationen av studenten i dess rätta miljö, det vill säga studentens kommande arena, klassrummet. Detta är en intressant reflektion och bör även överföras till andra utbildningar som har praktik. En fältrapport baserat på praktik återger inte sammanhanget på samma sätt som när en handledare kommer ut och bedömer studenten i den rätta kontexten. 

/Monica

maj 8, 2008 at 2:10 e m Lämna en kommentar

Reflektion över självreflektion

Under denna session presenterades en studie som baserades på studenters reflektioner kring sig själva och sitt studerande. Syftet var att att förbereda studenterna för det som komma skall. Mer specifikt handlade det om att studenterna skulle själv ta ett aktivt ansvar för att utveckla sina färdigheter genom planering, systematisering, disponering av tid etc. Detta är just det som krävs i studier på högre nivåer. Men är alla studenter i den mognadsnivå att man själv reflekterar över dessa saker? Jag tror att detta initiativ från Lunds Universitet gagnade utbildningen som sådan men frågan är om en kurs/moment med självreflekterande inslag räcker till för att få studenter i större utsträckning att fundera kring sin prestation. Upplägget med kontinuerlig självreflektion av sina tankar, hur man löste problemen, måluppfyllelse tror jag bidrar till en kort stunds reflektion. För att det självreflekterande kritiska tankesättet ska tas med ut i kommande arbetsliv, tror jag på en kontinuitet i utvärderingar under studietiden.

 

/Monica 

maj 8, 2008 at 1:40 e m Lämna en kommentar

Examination – mer än studera-tentera-glömma?

“ Vad kommer på tentan?”, den ständiga ledtrådsjakten om vad som ska intensivt pluggas in veckan innan tentan diskuterades i denna session för att sedan gå in på kärnan – examination via nät. Många studenter känner nog igen strategin att studera intensivt inför tentor och sedan känna en tomhet efter 4 timmars intensivt skrivande.

Att examination handlar om en kunskapssyn håller jag till fullo med om, samt vikten av att tentera av rätt kunskap.  Dock finns det frågetecken kring vilka studenter den formativa examinationen är anpassad för. Agneta nämner att det är en form som troligen passar studenter med erfarenhet av högskolan eftersom i hennes studie visade sig att handledning kring kamratbedömningen var så gott som obefintlig. Hur ska lärandemålen uppnås om kriterierna ej är kända för studenterna? Är då denna form av examination anpassad för alla studenter?

Den tendensen som finns nu och som med största sannolikhet kommer att öka är renodlade nätkurser utan fysiska träffar. Det som är viktigt då att tänka på, är examinationen rättsäker? Diskussionen uppkommer även under frågestunden, hur kan man veta att det är “rätt” student som lämnar in uppgifterna oavsett om det är via nätet, hemtentor eller andra uppgifter. 

Frågorna som jag kommer fundera vidare på är; vad är den perfekta examinationen? Och för vem är den anpassad?

/Monica

maj 7, 2008 at 2:54 e m Lämna en kommentar

Presentation- Monica Forsman

Mitt namn är Monica Forsman och är ytterligare en studentrepresentant som kommer blogga kring Nu2008.  Jag har tidigare varit student i Umeå, där jag bland annat har studerat till kulturanalytiker och diverse andra kurser inom humaniora och beteendevetenskap. För tillfället arbetar jag arbetar som utbildningsbevakare på den humanistiska sektionen inom Umeå Studentkår. I övrigt sitter jag även med i styrgruppen för ”Historisk samverkan- nätverk för kvalitet” som är ett projekt som tilldelats medel från NSHU.

Mina förhoppningar kring konferensen är att jag får inspiration och nya infallsvinklar som jag kan föra med mig tillbaka till arbetet på sektionen samt till fakulteten och deras arbete med studerandefrågor.

/Monica

april 28, 2008 at 12:43 e m Lämna en kommentar


Kalender

juli 2016
M T O T F L S
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category


Följ