Kommentarer till Informationskompetens… /2008/05/08/informationskompetens/ Just another WordPress.com weblog Wed, 16 Sep 2015 10:00:10 +0000 hourly 1 http://wordpress.com/ Av: tomaslund /2008/05/08/informationskompetens/#comment-20 Thu, 08 May 2008 23:20:22 +0000 http://nu2008.wordpress.com/?p=53#comment-20 Också jag var med på denna inspirerande runda bord-diskussion och jag tyckte att idén med att ha bibliotekarier engagerade i utbildningen genom att låta dem bedöma studenternas informationsinhämtning var strålande. Varför använda den expertkunskap som finns på våra lärosäten så mycket som möjligt i våra utbildningar?

Är lite osäker på om min nästa punkt verkligen nämndes eller om det var jag som leddes in på den under diskussionen, men jag tror att det kan vara en rätt intressant uppgift för studenter att ta sig an. Idén går ut på att låta studenterna förbättra en artikel på wikipedia. På detta sätt får de sätta sig in i ämnet genom litteratursökning, de får förhoppningsvis en dos källkritik (riktad mot wikipedia), de lär sig citera korrekt och de får producera ett tydligt resultat som dessutom publiceras. Visserligen behövs det att läraren lägger tid på att verkligen hitta kursrelevanta inlägg som det finns problem med på wikipedia, men det borde inte vara särskilt svårt…

]]>