Vår konferens för ekonomi- och planeringschefer 2021

15 apr 16 apr

Höstens konferens för ekonomi- och planeringschefer flyttas på, grund av den rådande situationen, till våren 2021.

Expertgruppen för ekonomifrågor (fd. HfR) inbjuder till vårkonferens för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

Datum: 15-16 april
Tid: Lunch till lunch
Plats: Nova Park, Knivsta

Konferensprogrammet tas fram av Expertgruppen för ekonomifrågor: Louise Pålsson, Örebro universitet (ordförande), Filip Bengtsson, Lunds universitet, Pia Grankvist, Stockholms universitet, Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet, Hanna Mörtberg, Uppsala universitet, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Malmö universitet, Lena Ousbäck, Sveriges lantbruksuniversitet, Jonathan Palmquist, Stockholms konstnärliga högskola, Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola, Petter Schönborg, Högskolan i Halmstad, Eva Tegelberg, Karolinska Institutet och Lars Alberius, SUHF:s kansli

Anmälan

Anmälan öppnar i början av 2021.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli