Höstkonferens 2020 (fd. HfR)

19 nov 20 nov

Expertgruppen för ekonomifrågor (fd. HfR) inbjuder till den årliga höstkonferensen för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

Datum: 19-20 november 2020
Tid: Lunch till lunch
Plats: Nova Park, Knivsta

Konferensprogrammet tas fram av Expertgruppen för ekonomifrågor: Louise Pålsson, Örebro universitet (ordförande), Filip Bengtsson, Lunds universitet, Pia Grankvist, Stockholms universitet, Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet, Hanna Mörtberg, Uppsala universitet, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Malmö universitet, Lena Ousbäck, Sveriges lantbruksuniversitet, Jonathan Palmquist, Stockholms konstnärliga högskola, Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola, Petter Schönborg, Högskolan i Halmstad, Eva Tegelberg, Karolinska Institutet och Lars Alberius, SUHF:s kansli

Anmälan

Anmälan öppnar i början av hösten.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli